Politika varstva zasebnosti

Ta Politika varstva zasebnosti velja za obiskovalce spletnih mest avlivinglab.com in caal2020.com (v nadaljevanju: uporabniki).

Z uporabo spletnih mest uporabnik potrjuje, da se strinja s Politiko varstva zasebnosti. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnih mest strinja z morebitnimi spremembami tega dokumenta.

Varstvo osebnih podatkov

Družba AV Living Lab spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov, skladno s slovensko in evropsko zakonodajo. Vaše osebne podatke bomo uporabili izključno za namene, ki jih navajamo v tem dokumentu.

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, pridobljenih na zgoraj navedenih spletnih mestih, ki jih obdelujemo skladno z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov, je AV Living Lab, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec).

Kontaktna oseba za varstvo podatkov

Upravljalec je imenoval kontaktno osebo za varstvo podatkov, ki je za vas dosegljiva na elektronskem naslovu op@avlivinglab.com.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Družba AV Living Lab ne posreduje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije. Izjema so podatki, ki jih zbiramo ob izvajanju dogodkov in jih posredujemo soorganizatorjem in/ali partnerjem dogodka in podatki, ki jih zbira Youtube.

Spletna platforma Youtube v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in potrjuje, da so pridobili certifikat skladnosti s ščitom zasebnosti EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Družba AV Living Lab zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi privolitve posameznikov in za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

Pošiljanje novic

  • pošiljanje elektronskih obvestil
  • pošiljanje elektronskih vabil na dogodke družbe AV Living Lab  

Na podlagi privolitve za vsak namen posebej, družba AV Living Lab zbira in obdeluje naslednje osebne podatke posameznika: ime, priimek, naslov elektronske pošte, delovno mesto in podjetje.

Odjava od pošiljanja novic je mogoče ob vsakokratnem prejemu e-poštne novice s klikom na povezavo ali kadarkoli preko e-pošte op@avivinglab.com.

Obdelava na podlagi zakonitih interesov

Družba AV Living Lab zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo. Osebne podatke na podlagi zakonitih interesov zbiramo za naslednje namene:

  • statistična analiza obiskanih spletnih mest
  • zagotavljanje in izboljševanje naših storitev
  • za zagotovitev varnosti naših storitev in spletnih mest, ter zaščito pred goljufijami, neželeno pošto, zlorabami itd.

Za navedene namene zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: IP- naslov, statistični podatki o obisku spletnih mest, podatki o številu klikov, čas klika, podatki o vhodnih in izhodnih spletnih mestih, podatki o vrsti odjemalca.

Osebni podatki, obdelani za zgoraj navedene namene, se ne povezujejo z osebnimi podatki določljivih posameznikov.

Varstvo osebnih podatkov

Družba AV Living Lab za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

  • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
  • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
  • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
  • varujejo prostori, strojna in programska oprema
  • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve se hranijo 1 leto od preklica vaše privolitve.

Osebni podatki, zbrani na podlagi zakonitih interesov, se hranijo do uveljavljanja pravic posameznika, na katerega se nanašajo oziroma dokler obstaja namen, za katerega so bili prvotno zbrani.

 Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

To stori tako, da kontaktira družbo AV Living Lab preko e-pošte op@avlivinglab.com.

Piškotki

Spletna mesta družbe AV Living Lab lahko za svoje nemoteno delovanje uporabljajo t.i. piškotke (cookies). To so datoteke, ki se odlagajo na napravi uporabnika, s kater ta dostopa do spletnega portala. Z njimi se na uporabnikovi napravi hranijo unikatni podatki o uporabniku oziroma nastavitve, ki si jih je izbral na posameznem spletnem mestu.

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta, z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Kaj piškotki počnejo?

Uporaba spletnih piškotkov je v spletni produkciji običajna in zaželena. Z njo je namreč omogočena višja raven storitev. Brez uporabe piškotkov tudi ne bi bilo mogoče meriti obiskanosti spletnih strani. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje do uporabnika prijaznih spletnih storitev. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa je bolj učinkovito in prijazno.

Kako upravljati piškotke?

Uporabnik v vsakem času ohranja popoln nadzor nad piškotki, saj jih lahko kadarkoli izbriše, omeji ali povsem onemogoči. Navodila, kako to stori, se razlikujejo od naprave do naprave in so na voljo na domači strani posameznega proizvajalca programske opreme. Vi torej odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na svoji napravi oz. brskalniku.

V objave občasno dodajamo tudi vsebine s tujih strani. Uporabniku tako serviramo vsebine tretjih strani, skupaj z njihovimi piškotki, npr. vpenjanje videoposnetkov YouTuba, ki vključujejo lastne oglasne sisteme in s tem gledalcem nastavljajo lastne piškotke.

Piškotki, ki jih uporabljamo

Spremembe in veljavnost

Družba AV Living Lab si pridržuje pravico do spremembe Politike varstva zasebnosti.

Politika varstva zasebnosti velja od 25.5.2018.