O Sloveniji

Čeprav je relativno majhna, saj meri le nekoliko več kot 20 000 km2 in ima dobra dva milijona prebivalcev, Slovenija vsako leti privabi številne turiste, obenem pa je zanimiva tudi za različne tuje investitorje, ki iščejo nove poslovne priložnosti.

Srednjeevropska država leži na križišču glavnih evropskih kulturnih in trgovskih poti ter meji na Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško. Pomembna konkurenčna prednost te majhne države je njena geostrateška lokacija v osrčju Evrope, na križišču starodavnih evropskih transportnih poti, ki povezujejo Balkan s Sredozemljem ter Osrednjo Evropo z Jugovzhodno Evropo.

Infrastruktura

Dobro razvite cestne povezave in bližina evropskih trgov omogočajo razcvet transportne in logistične industrije. Pomembno vlogo pri razvoju logistike ima Luka Koper, največji kontejnerski terminal v Jadranskem morju ter tretji največji avtomobilski terminal v Sredozemlju. Kmalu bo pomemben del v logističnem mozaiku prispeval tudi načrtovani navječji kopenski terminal v Jugovzhodni Evropi, ki bo zrasel v Ljubljani.

Z vidika okolja za razvijanje in testiranje novih tehnologij je Slovenija ravno prav majhna, da omogoča učinkovito upravljanje razvojnih aktivnosti, obenem pa dovolj raznolika, da zagotavlja odlično testno okolje, kar se je že večkrat potrdilo pri testiranju tehnologij, kot so 3G omrežja, mobilni plačilni sistem Moneta, pametna omrežja, IP TV in optično omrežje (FTTH).

Avtomobilska industrija

Slovenija ima dolgoletno zgodovino v avtomobilski industriji – več kot destina delovno aktivnega prebivalstva je zaposlenega neposredno v industriji ali v podjetjih, ki so povezana z njo. Visoko strokovno usposobljeni zaposleni v podjetjih, ki so dobavitelji (Tier 1) ali poddobavitelji (Tier 2 in Tier 3) avtomobilske opreme, skupaj z več kot dva tisoč registriranimi raziskovalci gradijo pomembno slovensko gospodarsko dejavnost. Transparentnost poslovanja, odgovornost, osebna integriteta in zvestoba zaposlenih podjetju zagotavljajo preprostejše in uspešnejše sodelovanje.

Slovenija v številkah

 • Območje: 20 273 km2
 • Število prebivalcev: 2,1 millijona
 • BDP: $33 579 na prebivalca, PZP (SB, 2016)
 • Rast BDP v Q1 2017: +5,3%
 • Članstvo: UN, EU, EMU, NATO, OECD
 • Med Top 20 poslovnimi destinacijami (2016)
 • Indeks človeškega kapitala: 16. na svetu (World Economic Forum’s Human Capital index 2016)
 • Indeks človekovega razvoja: 25. na svetu (UN, 2017)
 • 17. najbolj stabilna država na svetu (Fragile states index 2016-17)
 • 10. najbolj varna država na svetu (Global Peace index 2016)
 • Med 10 najbolj motoriziranimi državami v EU

Ljubljana – glavno mesto

Ljubljana je geografsko, politično, znanstveno in kulturno središče slovenskega naroda. Mesto svojim prebivalcem zagotavlja visoko kakovost življenja ter raznolike športne in kulturne prireditve za vse generacije. Kar 92 %* prebivalcev je zadovoljnih z življenjem v Ljubljani.
Ljubljano zaznamujejo tudi velika, dostopna in dobro ohranjena naravna območja, velika biološka raznolikost in pestra pokrajina. Mesto je leta 2016 prejelo prestižen naziv Zelena prestolnica Evrope. Ljubljana je varno, odprto in prijazno mesto.

Znanost in inovacije

Ljubljana je pomembno regionalno središče znanosti in razvoja inovacij. Univerza v Ljubljani, ki se uvršča med 500 najboljših univerz na svetu, s svojimi dosežki na področju medicine, znanosti in tehnologije vsako leto ustvarja pomembne rezultate tako na lokalni kot mednarodni ravni. Podjetniški pospeševalniki in inkubatorji spodbujajo ustvarjanje inovativnih podjetniških idej ter odpirajo vrata investitorjem in mednarodnim poslovnim okoljem.

Logistika

Ljubljana je pomembno transportno in logistično vozlišče. Dve čezevropski transportni mreži (TEN-T) potekata skozi Ljubljano, zato je mesto dobro povezano z drugimi regionalnimi in mednarodnimi vozlišči prek ceste, bližnjega letališča in Luke Koper.

Ljubljana je široko odprta za tuje vlagatelje in strokovnjake, z nenehnim razvojem pa se oblikuje v prestolnico s pravim svetovljanskim pridihom in podobo. Glavna področja prihodnjega razvoja prestolnice obsegajo turizem, logistiko, nepremičnine, raziskovanje in krožno gospodarstvo.

Ljubljana v številkah

 • Število prebivalcev: 0,3 milijonov
 • Število prebivalcev regije: 0,5 millijona
 • Število študentov: 40 000
 • Univerza v Ljubljani: med top 500 na lestvici ARWU

 

https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/mescani-zadovoljni-z-zivljenjem-v-ljubljani/