O družbi BTC

Jože Mermal
Jože Mermal
predsednik uprave družbe TC d.d.

“Značilnost testnih laboratorijev je v tem, da gre običajno za izolirana okolja, zaprta pred realnimi in zunanjimi vplivi. BTC City Ljubljana je v tem pogledu popolnoma drugačen; s svojimi 21 milijoni obiskovalcev, povezanimi a raznolikimi aktivnostmi in vsebinami, je še kako živahno in živo mesto.”

Družba BTC se je v svoji več kot 60-letni tradiciji uspešno razvila v eno izmed vodilnih regijskih družb na področju upravljanja in razvoja poslovnih nepremičnin. Kot imetnica certifikatov ISO 55001, 50001, 9001 in 14001 je družba BTC zaupanja vreden partner številnim vodilnim mednarodnim in regijskim podjetjem. Ponaša pa se tudi z Zlato boniteto odličnosti 2016, ki jo dosega zgolj 0,7 % podjetij v Sloveniji. Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti AAA izkazujejo že tri leta zapored. Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje.

Pod blagovno znamko BTC City družba BTC upravlja enega izmed največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreatvino-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi, ki se nahaja v Ljubljani, glavnem mestu Slovenije. Edinstvena lastnost BTC Cityja se zrcali v prepletanju različnih komplementarnih vsebin v povezano in harmonizirano urbano celoto. BTC City Ljubjana je oddaljen le 200 m od mestne obvoznice, 3 km od centra Ljubljane in 30 km od Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

Mejniki v razvoju BTC City – od javnih skladišč do pametnega mesta

  • 1954: BTC je odprl centralno skladišče, ki je služilo trgovskim podjetjem v Ljubljani
  • 1963: največje skladišče v bivši Jugoslaviji
  • 1987: največji kopenski terminal v Evropi
  • 1990: odprtje prvih trgovin
  • 2011: zgrajena najvišja stoplnica v Sloveniji – Kristalna palača
  • 2015: ustanovitev Pospeševalnika ABC (Start-up Accelerator)
  • Danes: BTC City je eno izmed največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreatvino-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.

1954: BTC je odprl centralno skladišče, ki je služilo trgovskim podjetjem v Ljubljani
· 1963: največje skladišče v bivši Jugoslaviji
· 1987: največji kopenski terminal v Evropi
· 1990: odprtje prvih trgovin
· 2011: zgrajena najvišja stoplnica v Sloveniji – Kristalna palača
· 2015: ustanovitev Pospeševalnika ABC (Start-up Accelerator)
· Danes: BTC City je eno izmed največjih poslovnih, nakupovalnih, rekreatvino-zabaviščnih in kulturnih središč v Evropi.

Družba BTC prav tako upravlja tudi nakupovalni središči v Novem mestu in Murski Soboti ter zagotavlja celovito ponudbo storitev upravljanja nepremičnin in premoženja za največje poslovne partnerje v Sloveniji. Pod okriljem družbe BTC deluje tudi Logistični center, vodilni ponudnik na področju logistike v prehrambeni industriji v Sloveniji, ki svoje logistične rešitve usmešno širi tudi na hrvaški trg. Razvoj logističnega poslovanja se nadgrajuje s projektom izgradnje Intermodalnega logističnega terminala (ILT), ki poteka v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Mestno občino Ljubljana. Projekt bo zaključen v letu 2023, kar bo Logistični center povzdignilo med največje ponudnike kopenske logistike na področju jugovzhodne Evrope.

Družba BTC z mislijo na prihodnje generacije ustvarja in zagotavlja trajnostne, inovativne in digitalizirane rešitve za vse deležnike. Eno ključnih platform za napredne premike in priložnosti predstavljata ABC pospeševalnik z ABC Hubom v BTC Cityju, ki se na svetovnem zemljevidu pozicionira s podružnicama v ABC Venture Gates v Münchnu in ABC Global Home v Silicijevi dolini.

Naslednji transformacijski mejnik družbe BTC je vzpostavitev prvega kognitivno hiperpovezanega mesta na svetu, v prvi vrsti namenjenega proizvajalcem in razvijalcem povezanih avtonomnih vozil (CAV), s ciljem transformacije transportne industrije. Vabljeni, da se nam pridružite v AV Living Lab BTC City Ljubljana.