V2X interakcije

Pri oblikovanju avtonomnih vozil so ključne številne situacije in interakcije, ki jih bo moralo bodoče vozilo obvladovati. Še posebej pomembne so situacije, ki jih med načrtovanjem razvoja ne morete predvideti. Takšne lahko prepoznate v resničnem in živem testnem okolju – AV Living Lab BTC City Ljubljana je eno najboljših okolij na svetu, ki vam to omogoča.

V razgibanem in aktivnem okolju se vsak dan odvijajo številni dogodki in interakcije, kakršne bo moralo vaše avtonomno vozilo obvladovati brez napak.

V2X interakcije lahko uporabljajo različne komunikacijske tehnologije, ki jih lahko testirate v AV Living Lab okolju:

  • Prednostno za vozilo-vozilo komunikacijo – DSRC (Dedicated Short Range Communications) po 5.8 GHz ferkvenčnem pasu (EU). Ostala področja testiranja vključujejo tudi med drugim vozilo-prometna infrastruktura kot na primer: pametni znaki, pametni semaforji, signalne table/senzorji/tipala in ostalo.
  • Fiksna in mobilna omrežja (4G, prihajajoči 5G) v 800/900 MHz, 1.8 GHz, 2.6 GHz ferkvenčnem pasu (EU). S tem pokrivamo celotni komunikacijski spekter za V2X komunikacijo.
  • Brezžična omrežja WiFi, IEEE 802.11p za vozilo-vozilo in vozilo-prometna infrastruktura komunikacijo po 8 GHz ferkvenčenem pasu.

Najpomembnejši primeri uporabe:

Interakcije vozilo-vozilo in zaznavanje prisotnosti

Testirate lahko različne scenarije komunikacije med avtomobili. Testiranje v zaprtem in nadzorovanem okolju je nujno in neizbežno v prvih razvojnih fazah, toda testiranje v resničnem okolju pomaga identificirati še nove izzive, ki potrebujejo prave rešitve. V2V komunikacija je mogoča med vozili, ki so v bližini, ter tudi tistimi, ki so oddaljena in lahko opozorijo na morebitne zastoje ali druge ovire na cesti.

Interakcije vozilo-pametna naprava

Na podlagi izmenjave informacij med vozilom in katerokoli pametno napravo, ki je povezana z vozilom, lahko testirate mnogo različnih scenarijev. Povezava vozila z mobilnimi aplikacijami ponuja velik potencial za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, saj omogoča informiranje o bližnjih vozilih in drugi infrastrukturi ter tako poenostavlja vožnjo.

Interakcije vozilo-pešec

Scenariji, v katerih testirate neštete interakcije med vozili in pešci, zagotavljajo dragocene informacije o različnih oblikah vedenja pešcev. Popolno izogibanje vsem napakam v interakciji med vozili in pešci je ključen razvojni izziv.

Pešci so opremljeni s pametno napravo, ki omogoča prenos sporočil med njimi in vozili. Naprava opozori pešca o približajočem se vozilu in istočasno opozoro vozilo o pešcu v bližini, kar je posebej pomemebno v situacijah, ko pešec ni viden zaradi drugih objektov v bližini.

Interakcije vozilo-dom

Popolnoma avtonomna vozila ne bodo le samostojno potovala po cesti, ne da bi jih usmerjal voznik, temveč bodo tudi skrbela za ugodje in udobje uporabnikov. Na primer, potnike bodo samodejno pripeljala domov ali na drugo izbrano lokacijo, vnaprej prižgala ogrevanje doma, se ustavila v trgovini in pobrala vnaprej naročene izdelke na podlagi seznama manjkajočih živil, ki ga bo posredoval domači hladilnik itd. To je le nekaj scenarijev, ki ji že danes lahko predvidevamo in testiramo, prihodnost pa bo prinesla še mnogo novih izzivov.

Interakcije vozilo-podjetje

Testirate lahko tudi različne scenarije interakcij med vozilom in pisarno ali drugimi poslovnimi prostori. V prihodnosti bodo na voljo številne aplikacije, ki bodo podpirale komunikacijo med uporabnikom, podjetjem in vozilom. Vozilo se bo na primer na poti ustavilo v trgovini, kjer bodo čakali izdelki, ki bodo samodejno naročeni iz pisarne.

Interakcije vozilo-pametna omrežja

Možno je testirati različne scenarije komunikacije med vozili in električnim distribucijskim omrežjem, seveda morajo biti vozila električna (BEV in PHEV). Ker je v vsakem trenutku parkiranih 95 odstotkov avtomobilov, se lahko baterije v električnih vozilih uporabljajo za prenos električne energije iz avtomobila v električno distribucijsko omrežje in nazaj.

Interakcije vozilo-prometna infrastruktura

Popolnoma samostojna vozila bodo morala brezhibno komunicirati z vso prometno infrastrukturo. Pametna cestna infrastruktura, ki omogoča komuniciranje z bližnjimi vozili, pametnimi semaforji in drugimi znaki, je pogoj za uspešen razvoj popolne avtonomije vozil.

V2X interakcije

V2X interakcije združujejo vse obstoječe in nove primere pametne komunikacije vozil z okoljem. Ključna sposobnost projektiranja CAV bo posodobitev programske opreme komunikacijskih rešitev, prilagoditev novim standardom in novim protokolom. Pomemben korak k temu cilju je tudi komunikacija 5G, ki bo podpirala več načinov komunikacije (glas, MTC, IoT).